Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

A.S. Smoking Pipe Νο. 113

Κι ακόμη μία : ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


Α :            32       χιλ.
Β :            44       χιλ.
Γ :          135       χιλ.
Δ :            17       χιλ.
Ε :            39       χιλ.

A.S. Smoking Pipe Νο. 112

Έχοντας αρχίσει να βρήσκουμε την καθημερινότητα :

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΑ :        29 - 44    χιλ.
Β :            39        χιλ.
Γ :          145        χιλ.
Δ :            18        χιλ.
Ε :            35        χιλ.