Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

A.S. Smoking Pipe Νο. 131Εδώ ισχύει το βιβλικό
Λέγω σοι,οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν ἢ τρὶς ἀπαρνήσῃ με.    [Λίίίγο αλλαγμένο]Καί να άλλη μία πίπα,σχήματος  ποκερ [η τρίτη αυτού τού σχήματος] ίδια με την Νο. 129.                                                                                           Καί "Τα δύο αδέλφια" μαζί στην φωτογραφία.
  

1 σχόλιο: