Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

A.S. Smoking Pipe Νο. 167 - [167.1]

Μία πρώτη προσπάθεια γιά πίπα από αυτές πού ονομάζονται "tomahawk"
Ρείκι - Ακρυλικό
Δεν δέχεται φίλτρο.Ένας φίλος με ρώτησε εάν μπορώ να αλλάξω το στέλεχος της πίπας και από ξύλινο [ρείκι] να γίνει μπαμπού.
Του απάντησα ότι θα δοκιμάσω.
Και να το αποτέλεσμα :

Ρείκι - Μπαμπού - Εβονίτης
Δεν δέχεται φίλτρο.


Φυσικά η πίπα δεν είναι πιά η 167, αλλά η 167.1 [σαν αναβάθμιση λογισμικού]

 
A first attempt for a pipe "tomahawk" type.
Briar - Acrylic
It's a non filter pipe.There was a question by a friend if it is possible to change the briar shank by another one made by bamboo.
My answer was “Let me try”
And here is the result :

Briar - Bamboo -Ebonite
It's a non filter pipe.Of course this pipe is not anymore 167, but 167.1 [like updated software]
 BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER


BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTERBEFORE

AFTER

RESERVED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου