Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

A.S. Smoking Pipe Νο. 168

Κι άλλη μία πίπα τύπου "cobra" !
Ρείκι - Χαλκός - Ακρυλικό.
Κατασκευασμένη γιά φίλτρο 9 χιλ.

And an other pipe "cobra" type !
Briar - Copper - Acrylic.
 It is a pipe for 9 mm filter.
NOT AVAILABLE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου